Bộ Ngoại giao xin trân trọng giới thiệu các video clip quảng bá về Hà Nội do hãng truyền hình CNN sản xuất. Các bạn có thể

theo dõi các video nằm ở dưới đường link như sau:http://hanoitourism.gov.vn/index.php/cat/40.

Xin tran trọng cảm ơn các bạn.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​