• Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco

  Địa chỉ: 1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109

  Số điện thoại: (+415) 9221707 or (+415) 9221577

  Fax: (+415) 9221848 or (+415) 9221757

  Email: info@vietnamconsulate-sf.org

  Website: www.vietnamconsulate-sf.org/

  Tổng lãnh sự - Hồ Xuân Sơn

  CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

  Phòng Đối ngoại - Cộng đồng

  ĐT: (415)922-1707  

  Lãnh sự Giang Thanh Tùng; Ext. 121

  Lãnh sự Nguyễn Hoài Nam; Ext. 110

  Lãnh sự Đặng Lê Hoàng; Ext. 109

  Lãnh sự Phạm Ngọc Cường; Ext. 111

  Lãnh sự Bùi Lan Phương; Ext: 108

  Phòng Lãnh sự

  ĐT: (415)922-1707    (415)922-1577  

  Phó Tổng Lãnh sự Cao Vũ Mai; Ext. 116

  Lãnh sự Nguyễn Thanh Diệu Linh; Ext. 104

  Lãnh sự Hoàng Ngọc Giản; Ext. 117

  Lãnh sự Đặng Trần Nam Trung; Ext. 106

  Lãnh sự Nguyễn Thị Cát Ngọc; Ext. 105

  Lãnh sự Trần Văn Tùng; Ext. 101

  Lãnh sự Đậu Nhật Quang; Ext. 102

  Văn phòng

  ĐT: (415)922-1707  

  Phó Lãnh sự Trần Quang Bình; Ext. 114

  Mr. Mã Tư Chung; Ext. 100

  Phòng Thương mại

  Địa chỉ: No. 474, 35th Ave., San Francisco, CA 94121

  ĐT: 415-990-2636     Fax: 415-751-1751

  E-mail: vinatrade-sf@vietnam-ustrade.org

  Lãnh sự, Trưởng Thương vụ Hoàng Kim Sơn, Email: sonhk@vietnam-ustrade.org

  Lãnh sự Thương mại Bùi Mạnh Tường, Email: buituong29@gmail.com

  Lãnh sự Thương mại Đỗ Thúy Lan, Email: landt@moit.gov.vn

  Văn phòng Khoa học Công nghệ

  Địa chỉ: 1535 Eddy St., Suite 509, San Francisco, CA 94115

  ĐT: (415) 867 5299

  Lãnh sự, Trưởng Đại diện Đỗ Hồng Nam, Email: namdh@most.gov.vn

  Lãnh sự, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Email: nndung@most.gov.vn

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​